Hỗ Trợ Trực Tuyến

Chị Liễu (SGK) 0919.474489

Anh Ninh (D.án) 0919.255.076

Anh Trung (T.bị) 0902.551.771

5 tiêu chuẩn xây dựng thư viện trường học

Ngày 02/1/2003, Bộ GD_ĐT ra quyết định về việc ban hành qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí.

05 TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN 01 THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

TIÊU CHUẨN I

I. SÁCH  ( gồm có 03 loại )

1. Sách giáo khoa :

-        Mỗi HS có 01 bộ SGK

-        100% Học sinh khó khăn có thể thuê, mượn SGK.

2. Sách nghiệp vụ của giáo viên :

a) Các văn bản nghị quyết ( các văn bản nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngành, Liên bộ liên Ngành.)

b) Các sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

c) Các sách nâng cao trình độ chuyên môn .

            Mỗi tên sách nghiệp vụ của giáo viên phải đủ cho giáo viên có 01 bản và 03 bản lưu tại thư viện .

3. Sách Tham khảo :

            Số lượng sách tham khảo trong thư viện phải đạt bình quân như sau :

a) Trường tiểu học :

-        Trường ở Thành phố, Thị xã và đồng bằng tối thiểu 1 học sinh có 02 cuốn sách.

-        Trường ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, và đặc  biệt khó khăn tối thiểu 02 học sinh có 01 cuốn sách.

b) Trường THCS :

-        Trường ở Thành phố, Thị xã và đồng bằng tối thiểu 1 học sinh có 03 cuốn sách.

-        Trường ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, và đặc  biệt khó khăn tối thiểu 01 học sinh có 01 cuốn sách.

c) Trường THPT :

-        Trường ở Thành phố, Thị xã và đồng bằng tối thiểu 1 học sinh có 04 cuốn sách.

-        Trường ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, và đặc  biệt khó khăn tối thiểu 01 học sinh có 02 cuốn sách.

-        Số sách tham khảo phải có đầy đủ tên sách theo danh mục sách dùng cho thư viện các trường phổ thông do Bộ GD & ĐT hướng dẫn hàng năm.

II. BÁO, TẠP CHÍ, BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC, BĂNG ĐĨA GIÁO KHOA :

1. Báo tạp chí : Gồm báo nhân dân, báo giáo dục và Thời đại, tạp chí Giáo dục, tạp chí Thế giới mới...

2. Bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa :

-        Đảm bảo đủ các loại bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng, đĩa giáo khoa do NXBGD xuất bản và phát hành từ sau năm 1998.

-        Mỗi tên bản đồ, tranh ảnh được tính tối thiểu theo lớp, cứ 02 lớp cùng một khối có 01 bản.

TIÊU CHUẨN II : CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Phòng thư viện :

a) Thư viện Trường phổ thông phải đặt ở trung tâm nơi thuận tiện trong nhà trường.

b) Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu là 50 m2 để làm phòng đọc và kho sách.

2. Trang thiết bị chuyên dùng :

a) Có tủ, giá, kệ dùng trong thư viện đủ để đựng sách, báo tạp chí. Tranh ảnh, bản đồ, băng đĩa.

b) Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện.

c) Có tủ hoặc hộp mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc.

d) Những trường nếu có điều kiện thì có thể trang bị thêm máy vi tính, Photocopy....

e) Thư viên đạt chuẩn Quốc gia các trường xây dựng mới có qui mô đạt chuẩn Quốc gia, các  trường thuộc địa bàn Thị xã, Thành phố phải có phòng đọc cho giáo viên tối thiểu 20 chỗ ngồi, phòng đọc cho học sinh tối thiểu 25 chỗ ngồi

TIÊU CHUẨN III : VỀ NGHIỆP VỤ

1) Nghiệp vụ :

            Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện.

2) Hướng dẫn sử dụng thư viện :

            Có nội qui thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên , học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, tài liệu trong thư viện.

TIÊU CHUẨN IV : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1) Tổ chức quản lý :

            Hiệu trưởng nhà trường phân công một lãnh đạo trường  trực tiếp phụ trách thư viện.

2) Cán bộ làm công tác thư viện :

-        Mỗi trường phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện.

-        Nếu là giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thư viện trường học, được hưởng lương và các tiêu chuẩn khác như giáo viên đứng lớp. Cán bộ thư viện trường học không phải là giáo viên nhưng được đào tạo nghiệp vụ thư viện thì được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như Ngành Văn hóa - Thông tin qui định.

-        Từng học kỳ và cuối năm học cán bộ hoặc giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo công tác thư viện với Ban Giám hiệu.

3) Phối hợp trong công tác thư viện :

Thư viện cần có mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh để giúp tổ công tác thư viện ( hoặc cán bộ ) thư viện hoạt động tốt.

4) Kế hoạch và kinh phí hoạt động :

a- Kế hoạch : Hàng năm thư viện phải lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư và phát triển.... và được lãnh đạo nhà trường xét duyệt.

b- Kinh phí : Quản lý và sử dụng ngân sách quĩ thư viện theo đúng nguyên tắc qui định, huy động các nguồn quĩ ngoài ngân sách, để bổ sung sách, báo  và xây dựng thư viện.

c- Hoạt động : Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện....Thư viện cần có những hoạt động như: Giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới nhập, triển lãm và trưng bày sách mới, phối hợp tổ chức các hội thi: Thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện....

            Cho thuê, mượn sách giáo khoa, tham khảo theo đúng chế độ chính sách.

            Hàng năm thư viện phải đảm bảo chi tiêu hàng năm theo  tỷ lệ giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo của thư viện ( 100% đối với giáo viên và 70% đối với học sinh trở lên ) phấn đấu năm sau cao hơn năm trước.

 

TIÊU CHUẨN V : QUẢN LÝ THƯ VIỆN

1) Bảo quản :

 Thư viện nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của thư viện.

2) Kiểm kê và thanh lý:

            Hàng năm nhà trường phải kiểm kê tài sản của thư viện, làm thủ tục thanh lý các ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hoặc đã hết hạn sử dụng theo đúng nghiệp vụ thư viện.

 

Thông tin hoạt động
Hội nghị sơ kết Bình ổn giá năm 2014 Cập nhật: (15-4-2015)

Ngày 8/4/2015 tại tp Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết bình ổn giá SGK năm 2014. Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có đại diện Sở Công thương Đồng Nai, lãnh đạo và chuyên viên thư viện các Phòng GD&ĐT, lãnh đạo các phòng  giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Kế hoạch tài chính và Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai. Nhân dịp này, Giám đốc Sở GD&ĐT đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể thực hiện tốt việc phối hợp với Công ty CP Sách và TBTH, triển khai chương trình bình ổn giá tại địa phương. 

Khen thưởng làm tốt công tác Bình ổn giá SGK Cập nhật: (27-1-2015)

Ngày 15/01/2015 tại tp Biên Hòa, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình Bình ổn giá tại tỉnh Đồng Nai, nhân dịp này, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai là một trong hai đơn vị được Sở Công thương tặng giấy khen vì thành tích đơn vị tích cực tham gia công tác bán hàng Bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong các năm qua. Giám đốc Công ty CP sách và TBTH Đồng Nai được báo cáo tham luận trước Hội nghị.

Hội nghị tổng kết 2014 và giao kế hoạch năm 2015 Cập nhật: (13-1-2015)

Ngày 09/01/2015 tại Hội trường Resort Hoàng Ngọc (tp Phan Thiết), Tổng công ty phát triển Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và Lễ giao kế hoạch năm 2015 của UBND tỉnh cho Sonadezi và Sonadezi giao cho các công ty thành viên, đến tham dự có Ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi Hội nghị cũng đã tổ chức kí kết công tác thi đua năm 2015 giữa đại diện các Cụm thi đua. Trong năm 2014 Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai cũng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.

Giám khảo Hội thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật tỉnh Đồng Nai 2014 Cập nhật: (18-12-2014)

Ngày 12 và 13/12/2014 tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2014, Gần 100 giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực giáo dục và Đào tạo có 35 giải pháp dự thi. Anh Võ An Ninh, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai được mời tham gia Hội đồng giám khảo.

Liên kết
các đơn vị