Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Thông tin hoạt động
 • Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: 15-05-2019 02:05

  Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 • Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: 23-05-2018 01:05

  Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

   
 • Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: 21-05-2017 12:05

  Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 • Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: 28-05-2016 11:05

  Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

 • Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Chương trình Cập nhật: 15-05-2016 03:05

  Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

 • Chương trình giảm giá đặc biệt phục vụ tổng kết năm học 2015-2016 Chương trình giảm giá đặc biệt phục vụ tổng kết năm học 2015-2016 Cập nhật: 23-04-2016 04:04

  Để phục vụ Tổng kết năm học 2015-2016 tại các trường, Công ty CP sách và TBTH Đồng Nai tổ chức chương trình giảm giá đặc biệt SGK và Tập vở, giảm từ 10% đến 15%

 • Hội sách tỉnh Đồng Nai năm 2016 Hội sách tỉnh Đồng Nai năm 2016 Cập nhật: 22-04-2016 12:04

  Kể từ năm 2014, Việt Nam sẽ lấy ngày 21/4 là Ngày sách Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được người dân trong cả nước tổ chức với ý nghĩa khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; từ đó, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

 • Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Cập nhật: 31-03-2016 12:03

  Ngày 28/3/2016 tại Hội trường, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

 • Hội nghị triển khai công tác thư viện nh 2015-2016 khối THPT tỉnh Đồng Nai Hội nghị triển khai công tác thư viện nh 2015-2016 khối THPT tỉnh Đồng Nai Cập nhật: 18-09-2015 12:09

  Hội nghị triển khai công tác thư viện trường học khối THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2015-2016 do Sở GD&ĐT phối hợp Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai tổ chức tại trường THPT Trấn Biên ngày 18/9/2015.

 • Thông báo chữ ký và chức danh Ban giám đốc mới của Công ty (29/8/2015) Thông báo chữ ký và chức danh Ban giám đốc mới của Công ty (29/8/2015) Cập nhật: 01-09-2015 01:09

  Ngày 29/8/2015, tại các Quyết định số 23, 24 và 25/QĐ-HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai đã quyết định bổ nhiệm:

   

  • Ông Võ An Ninh giữ chức vụ Giám đốc điều hành.
  • Ông Nguyễn Văn Nhiên giữ chức vụ Phó Giám đốc.
  • Bà Trần Thị Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

   

  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai xin trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Ban Giám đốc Công ty để Quý cơ quan, đơn vị biết để giao dịch công tác.

Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị