Bàn ghế
Bàn hội trường (M1) Bàn hội trường (M1)
Tên sản phẩm: Bàn hội trường (M1)
Gía bán: CALL VNĐ
Bàn ghế mẫu giáo Bàn ghế mẫu giáo
Tên sản phẩm: Bàn ghế mẫu giáo
Gía bán: 750,000 VNĐ
Bàn đặt máy chiếu Bàn đặt máy chiếu
Tên sản phẩm: Bàn đặt máy chiếu
Gía bán: CALL VNĐ
Bàn vi tính (mẩu 2) Bàn vi tính (mẩu 2)
Tên sản phẩm: Bàn vi tính (mẩu 2)
Gía bán: CALL VNĐ
Bàn vi tính (mẩu 1) Bàn vi tính (mẩu 1)
Tên sản phẩm: Bàn vi tính (mẩu 1)
Gía bán: CALL VNĐ
Ghế dựa chân sắt Ghế dựa chân sắt
Tên sản phẩm: Ghế dựa chân sắt
Gía bán: CALL VNĐ
Ghế giáo viên Ghế giáo viên
Tên sản phẩm: Ghế giáo viên
Gía bán: CALL VNĐ
Bàn ghế giáo viên Bàn ghế giáo viên
Tên sản phẩm: Bàn ghế giáo viên
Gía bán: CALL VNĐ
Bàn ghế mầm non Bàn ghế mầm non
Tên sản phẩm: Bàn ghế mầm non
Gía bán: CALL VNĐ
Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị